Regulamin

Właścicielem strony i obiektu jest Future House sp. z o.o. , ul. Ludwika Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, NIP 5423242925, tel, 609624888, e-mail: kamienica@zamenhofa.eu

 

Przedmiot regulaminu

Poniższy dokument określa zady świadczenia usług przez KAMIENICA ZAMENHOFA, prawa i obowiązki względem podmiotu świadczącego usługi oraz osób korzystających z owych usług.

 Serwis internetowy

Strona www.zamenhofa.eu ma na celu pomoc w określeniu dostępności i zdobyciu wiedzy związanej z rezerwacją apartamentów. Oprócz drukowania potwierdzeń dotyczących rezerwacji, nie przysługuje prawo do powielania, kopiowania, sprzedawania lub w inny sposób wykorzystywania informacji znajdujących się na stronie bez zgody KAMIENICA ZAMENHOFA . Korzystanie z serwisu internetowego ogranicza się do osób pełnoletnich mogących zawierać umowy wiążące.

 

Rezerwacje

Należy pamiętać, że podane na stronie zamenhofa.eu informacje dotyczące dostępności apartamentów, warunków rezerwacji oraz zasad ich anulowania, mogą się różnić w stosunku do informacji podawanych za pośrednictwem internetowych pełnomocników, stron partnerskich, czy biur podróży. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami jej dotyczącymi, dokładne sprawdzenie cen i dostępności terminów.

Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem rodzimej strony ZAMENHOFA.EU, serwisach internetowych, z którymi Kamienica Zamenhofa ma podpisaną umowę współpracy, telefonicznie pod numerem +48 609 624 888  lub mailowo pod adresami: rezerwacja@zamenhofa.eu

Złożenie rezerwacji za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów i otrzymanie potwierdzenia rezerwacji równoznaczne jest z zawarciem umowy,  warunki której określane są zgodnie z polityką serwisu lub miejsca, w jakim złożona została rezerwacja.

Płatności

Aby zagwarantować rezerwację, należy w dniu jej dokonania lub do 48 godzin po jej dokonaniu wpłacić całość ceny rezerwacji. Brak przedpłaty pełnej kwoty do 48 godzin od dokonania rezerwacji  skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

Klienci którzy dokonali rezerwacji u pośrednika i wpłacili zaliczkę lub pełną kwotę ceny rezerwacji, zostaną poproszeni w dniu przyjazdu o podanie karty kredytowej w celu dokonania pre-autoryzacji.  Zostaną również poproszeni o przedstawienie potwierdzenia rezerwacji i dowodu wpłaty.

KAMIENICA ZAMENHOFA akceptuje większość kart kredytowych i debetowych

KAMIENICA ZAMENHOFA nie akceptuje czeków, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z zarządcą.

Anulacja rezerwacji i niepojawienie się gościa

Anulowanie rezerwacji będzie obowiązywać dopiero od momentu dostarczenia rezygnacji przez gościa Kamienicy Zamenhofa

Rezygnacje należy składać wyłącznie drogą mailową. Potwierdzenia anulacji również będą wysyłane drogą mailową. Brak otrzymania od Kamienica Zamenhofa potwierdzenia odbioru rezygnacji będzie traktowane, jak brak anulacji.

Rezygnacji należy dokonać nie później, niż do godziny 12:00 w południe (czasu polskiego) na dwa dni przed przyjazdem. Po uzyskaniu potwierdzenia anulacji należy zachować numer anulacji.

W sytuacji kiedy gość się nie pojawi i nie zgłosi rezygnacji według wyżej wymienionych zasad,  będzie mógł starać się odzyskać poniesione koszty od ubezpieczyciela, jeśli oczywiście posiada stosowne do tego ubezpieczenie. Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy klienci przed dokonaniem rezerwacji uzyskali odpowiednie ubezpieczenie.

Przedpłaty dokonane przy wyborze rezerwacji “prepay and save” nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli klient nie przybędzie lub jeśli dokona rezygnacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed datą przyjazdu zostanie pobrana pełna kwota pobytu, która nie zostanie zwrócona.

Klient potwierdza, że powyższe zasady rezygnacji są zrozumiałe i uczciwe.

Zmiany w rezerwacji

W przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć zdarzeń losowych, których skutków nie można usunąć w natychmiastowy sposób i przy użyciu dostępnych firmie wynajmującej apartamenty środków, KAMIENICA ZAMENHOFA zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji do podobnego obiektu, o podobnym standardzie. W sytuacji, kiedy podjęte zostały wszelkie czynności zmierzające do usunięcia skutków wynikłych z nieprzewidzianych zdarzeń losowych i w sytuacji braku możliwości przeniesienie rezerwacji, KAMIENICA ZAMENHOFA ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Operator zwróci Klientowi kwotę, którą wpłacił za rezerwację. Osoby korzystające z usług KAMIENICA ZAMENHOFA przyjmują do wiadomości, że KAMIENICA ZAMENHOFA nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Klienta lub na rzecz Klienta w wyniku przeniesienia, bądź odstąpienia od umowy spowodowanego zdarzeniami losowymi.

Zmiany rezerwacji na wniosek klienta

Jeżeli klient chce zmienić rezerwację, datę pobytu  lub typ apartamentu, KAMIENICA ZAMENHOFA nie gwarantuje, że będzie w stanie to uczynić i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub dodatkowe koszty wynikłe z tej okoliczności.

Dla rezerwacji “Prepay and Save” zmiany nie są dozwolone. Dla pozostałych rezerwacji zmiany są możliwe, ale są zależne od dostępności w danym dniu. Gość może dokonać zmian informując o tym KAMIENICA ZAMENHOFA nie później, niż 48 godzin przed przyjazdem. Dodatkowe koszty mogą być ponoszone w przypadku zakwaterowania na inne noce, gdzie cena będzie się różnic od poprzedniej rezerwacji. Wszystkie wnioski, zmiany i poprawki musza być dokonane w formie pisemnej na adres rezerwacja@zamenhofa.eu

Kaucja za szkody oraz pre-autoryzacja

Operator zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji zabezpieczającej w momencie zameldowania. Ewentualna opłata pobierana będzie za każdy wynajęty apartament z osobna.

W sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia porządku w budynku, w którym znajduje się apartament lub gdy dojdzie do zniszczeń apartamentu, KAMIENICA ZAMENHOFA zastrzega sobie prawo do obciążenia na poczet wyrządzonej naprawy szkody.

Kaucja może zostać wstrzymana również w sytuacji, gdy apartament zostanie oddany w złym stanie, uszkodzone zostało mienie, nadmiernie zużyto energię elektryczną lub naruszony został regulamin budynku. W przypadku złamania regulaminu, KAMIENICA ZAMENHOFA zastrzega sobie również prawo do wyproszenia gościa z apartamentu. Kaucja może być również zatrzymana w sytuacji, kiedy w apartamencie przebywają osoby niezameldowane. W apartamentach nie zezwala się na przeprowadzanie imprez oraz nakazuje się zachować ciszę nawet przed godzina 22. Kaucja będzie także zatrzymana gdy zostanie złamany zakaz palenia papierosów w apartamencie.

Jeżeli kaucja jest wpłacona w gotówce, będzie ona zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu apartamentu przez osobę do tego upoważnioną.

Depozyty zabezpieczone na karcie kredytowej (w formie pre-autoryzacji) lub pobrane z karty debetowej zostaną zwrócone zgodnie z polityką banku, do którego przynależna jest karta.  Zwykle procedura zwrotu kaucji trwa od 3 do 10 dni roboczych, jednak w niektórych przypadkach może trwać dłużej. KAMIENICA ZAMENHOFA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie pre-autoryzacji nałożonej na kartę kredytową.

Klienci powinni pamiętać, że mimo iż po dokonaniu pre-autoryzacji środki dostępne na ich koncie zmniejszają się o kwotę pre-autoryzacji, to nie są one pobierane przez KAMIENICA ZAMENHOFA. Pre-autoryzacja jest transakcją, która polega na zamrożeniu (przetrzymaniu) przez bank środków na koncie.

W przypadku gdy koszty zniszczeń przekraczają wartość kaucji, klient zobowiązuje się do wpłacenia odszkodowania za wyrządzoną w apartamencie szkodę, opłaci koszty czyszczenia apartamantu i pokryje wszelkie opłaty, które są konsekwencją wyrządzonej szkody, w tym poniesie wszelkie koszty sądowe, jeżeli takowe wystąpią.

Klient wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów wynikłych i związanych ze szkodą wyrządzoną przez klienta na rzecz KAMIENICA ZAMENHOFA.

Zameldowanie i wymeldowanie

Do apartamentu będzie można się zameldować po godzinie 15.00 w dniu przyjazdu. Aby zagwarantować sobie dostęp przed wyżej wymienioną godziną należy skontaktować się z recepcją KAMIENICA ZAMENHOFA i dokonać rezerwacji na dodatkową dobę, która poprzedza dzień przyjazdu. Cena za dodatkowy nocleg będzie naliczana zgodnie obowiązującym w danym dniu cennikiem.

Wszystkie mieszkania muszą być opuszczone przed godziną 12:00 w dniu wyjazdu, chyba że wcześniej został ustalona inna godzina. Dopłata za każdą dodatkową godzinę  wynosi 40 zł. Gość jednak nie może zostać w apartamencie dłużej niż do godziny 15:00. Pozostanie w apartamencie dłużej niż do godziny 15:00 skutkuje naliczeniem do rachunku kwoty za dodatkową dobę. Cena będzie ustalana zgodnie z obowiązującym na dany dzień cennikiem.

Jeżeli karta lub wydany gościowi pilot do bramy wjazdowej zostanie zgubiony, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów kupna nowego pilota lub kosztów wyrobienia nowej karty, lub, jeśli będzie taka konieczność, kosztów za usługę ślusarską. Cena będzie uzależniona od szkody, jednakże w przypadku zgubienia pilota do bramy będzie to koszt 500 zł.

Usługi zawarte w cenie

Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają kuchnię wyposażoną w niezbędny do gotowania sprzęt (sztućce, garnki, talerze itp.) a także w pralkę oraz zmywarkę.

W cenę apartamentu wliczona jest pościel, ręczniki, telewizja i Internet.

W cenę wynajmu apartamentu wliczone jest także sprzątanie, jednak nie odbywa się ono codziennie. Jeżeli zostają państwo na dłużej, niż 7 dni wtedy zapewniamy sprzątanie apartamentu w trakcie pobytu. Jeżeli pobyt jest krótszy, niż 7 dni istnieje możliwość wykupienia usługi sprzątania. Cena takiej usługi wynosi 50 zł.

Uszkodzenia lub utrata mienia należącego do gości

KAMIENICA ZAMENHOFA nie bierze odpowiedzialności za utratę mienia lub zniszczenie mienia należącego do gości oraz osób przebywających w apartamencie w trakcie trwania rezerwacji.

KAMIENICA ZAMENHOFA nie bierze również odpowiedzialności za mienie pozostawione poza apartamentem – pojazdy zaparkowane w wyznaczonych przez KAMIENICA ZAMENHOFA zostawiane są przez właścicieli tych aut na ich odpowiedzialność.

KAMIENICA ZAMENHOFA nie ponosi także odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie rzeczy osobistych pozostawionych w sejfach należących do KAMIENICA ZAMENHOFA .

 Uszkodzenie i utrata mienia należącego do KAMIENICA ZAMENHOFA

Klient odpowiedzialny jest za stan mieszkania oraz jego zawartość podczas trwania rezerwacji. Mieszkanie oraz cały sprzęt (naczynia, meble itp.) muszą być czyste i uporządkowane przez gościa na koniec pobytu, w przeciwnym razie do rachunku mogą zostać dodane dodatkowe koszty.

Korzystanie z apartamentów

Wykorzystanie apartamentu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie, bez zgody KAMIENICA ZAMENHOFA jest zabronione.

Dokonywanie zmian wnętrz apartamentów jest naruszeniem prawa i jest surowo zabronione.

KAMIENICA ZAMENHOFA przekazuje apartament tylko do użytku prywatnego.

KAMIENICA ZAMENHOFA zabrania osobom trzecich pobytu w apartamencie, za wyjątkiem osób zameldowanych.

Zabrania się gościom podnajmowania apartamentu.

KAMIENICA ZAMENHOFA zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania gościom, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, stosują obraźliwy język lub w inny sposób naruszają zasady dobrego zachowania.

KAMIENICA ZAMENHOFA prowadzi restrykcyjną politykę „No Party” (zakaz imprezowania). Maksymalna liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych, a poziom hałasu nie może powodować zakłóceń porządku gości przebywających w innych apartamentach. Złamanie zakazu imprezowania, skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat do rachunku gościa, bądź, jeśli będzie tak konieczność, wyproszeniem gościa z apartamentu i rozwiązaniem umowy bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Maksymalne obłożenie pokoju jest określone w potwierdzeniu rezerwacji.

Goście muszą przestrzegać zasad i procedur obowiązujących w apartamencie.

Zakaz palenia

KAMIENICA ZAMENHOFA nie posiada w swojej ofercie apartamentów, w których można palić. W całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.  Opłata za złamanie zakazu palenia wynosi 500 zł.

Używanie świec lub wzniecanie jakichkolwiek płomieni w apartamencie jest surowo zabronione.

Dostęp do nieruchomości przez zarząd i personel

Dostęp do apartamentu posiada zarząd oraz osoby do tego upoważnione, które mogą w każdej chwili wejść do apartamentu w celu kontroli lub przeprowadzenia napraw konserwacyjnych.

Reklamacje

KAMIENICA ZAMENHOFA dołoży wszelkich starań, aby apartament przeznaczony do zakwaterowania był w odpowiednim stanie i na odpowiednim poziomie.

Wszelkie reklamacje dotyczące apartamentu powinny zostać przez gościa zgłaszane niezwłocznie, najlepiej zaraz po zameldowaniu i nie później niż 12 godzin od zameldowania. W przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

Problemy zgłaszane przez gości będą rozwiązywane na miejscu, o ile nic nie stanie na przeszkodzie. W innym przypadku, KAMIENICA ZAMENHOFA zastrzega sobie prawo do zapewnienia gościom apartamentu zastępczego (jeżeli to będzie możliwe) lub częściowego zwrotu pieniędzy.

Dzieci

Dzieci poniżej 14 roku życia przebywają bezpłatnie. Jest to jednak uzależnione od dostępności odpowiedniego do tego apartamentu.

Przy zameldowaniu dzieci powyżej 14 lat są traktowane jako osoby dorosłe.

Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą przebywać w apartamencie samodzielnie, przez cały czas muszą znajdować się pod nadzorem i opieką osób dorosłych.

Zwierzęta

Zwierzęta są dozwolone jedynie za zgodą KAMIENICA ZAMENHOFA w apartamentach do tego przeznaczonych

Prawo

Treść regulaminu będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.